Toptan Satış Lisansı
  • Elektra Enerji Toptan Satış Lisansının süresi 20 yıldır.
  • Toptan satış şirketlerinin piyasada, elektriğin toptan satışı ve serbest tüketicilere satışı için EPDK’dan almak zorunda oldukları lisanstır.
  • Toptan satış lisansı, ile ayrıca uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere elektrik enerjisi ihracatına ya da elektrik enerjisi ithalatına da izin verilmektedir.

lisans