Toptan Satış Lisansı

Toptan Satış Lisansı

Elektra Enerji Toptan Satış Lisansının süresi 20 yıldır. Toptan satış şirketlerinin piyasada, elektriğin toptan satışı ve serbest tüketicilere satışı için EPDK’dan almak zorunda oldukları lisanstır. Toptan satış lisansı, ile ayrıca uluslararası enterkonneksiyon şartı oluşmuş ülkelere elektrik enerjisi ihracatına ya da elektrik enerjisi ithalatına da izin verilmektedir.